تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 برگزاری نمایشگاه خط شکسته استاد دایم امید و نمایشگاه هنرجویان در ارومیه به مناسبت هفته خوشنویسی

 برگزاری نمایشگاه خط شکسته استاد دایم امید همراه با رونمایی کتاب ایشان ،نمایشگاه هنرجویان تا مرحله فوق ممتاز ، کارگاه و سخنرانی استاد خلیل زاده در خصوص چگونگی آماده سازی برای دوره های مختلف آزمونها ، مراسم اختتامیه ..و سخنرانی  استاد خردمندی راجع به خوشنویسی معاصر  در ارومیه به مناسبت هفته خوشنویسی