جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست تخصصی هنرمندان خوشنویس با رویکرد تحلیل خوشنویسی معاصر در شیراز با حضور استادان :شیرازی، صندوق ابادی، موسوی