تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 8 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری آئین نکوداشت هنرمند پیشکسوت خوشنویسی و نمایشگاه خوشنویسی یادگار مهر در یزد به مناسبت هفته خوشنویسی