تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 7 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست تخصصی آموزش نستعلیق توسط استاد ماسوری و افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی آقای حمید رضا بهفر در خرم آباد

نشست تخصصی آموزش نستعلیق 
در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۲
در آموزشگاه اردیبهشت خرم آباد
با همکاری انجمن خوشنویسان خرم آباد

با حضور استاد افشین ماسوری

 

 

انجمن خوشنویسان خرم آباد برگزار کرد:
افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی
جوان دورودی ۲۳ ساله

 با مدرک فوق ممتاز
آقای حمید رضا بهفر
در نگار خانه هژبر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی خرم آباد
در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۲
بمدت یک هفته