تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری کلاس دوره استادی و وفوق ممتاز ثلث، نسخ و نستعلیق توسط استاد صندوق آبادی و استاد عبدالرضایی در قم