تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارگاه تخصصی آماده سازی یک اثر نمایشگاهی با حضور استاد سعیدرضا زمزیا در سیرجان برگزار گردید.

(برگزاری کارگاه‌های ترکیب وچیدمان درچلیپای نستعلیق و قطعه بندی اثرنمایشگاهی درسیرجان )

  روزپنجشنبه نهم آذرماه کارگاه های فوق الذکر توسط جناب استاد سعیدرضا زمزیا استادبرجسته ی خوشنویسی کشوری و مسئول کمیسیون آموزش انجمن خوشنویسان ایران وبا حمایت وهمکاری مؤسسه ی فرهنگی هنری معراج اندیشه ی گل گهر و اداره‌ ی فرهنگ و ارشاداسلامی سیرجان وبا حضور خوشنویسان سیرجانی وشهرستانهای همجوار برگزار گردید وجناب استاد زمزیا به بهترین شکل ممکن، تجربیات ارزنده ی خویش راعملاً دراختیار هنرمندان قرار دادند که انشاالله درارتقای سطح آثار هنری هنرمندان این خِطّه بسیار تاثیرگذار خواهد بود، برخورد لازم می‌دانیم ازاستادگرانقدر ومسئولین ذیربط کمال تشکر را داشته باشیم ،لازم به‌ ذکراست درابتدای مراسم اززحمات چندساله ی جناب آقای حسین تاج آبادی پور مدیریت قبلی‌ شعبه ی سیرجان از طرف دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران و خوشنویسان سیرجان تجلیل وقدردانی گردید ،در دوره ی مدیریت ایشان شاهد تحولات چشمگیری در این شهرستان بوده ایم .
 

(احمدعلی جهانشاهی، مدیرانجمن خوشنویسان شعبه ی سیرجان )