تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار خوشنویسی منتخب هنرمندان معاصر در انجمن خوشنویسان دزاشیب، آرت سنتر