تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

افتتاح نمایشگاه خوشنویسی نهران در لرستان

با خواست ویاری خداوندبعدازسالها که به سوگ مادرادیب وفرزانه ام نشسته بودم به حرمت سالها شبانه قلم زدنش وروزانه به تذهیب کشیدنش ، نمایشگاهی باقلم خودباعنوان (نهران) وبا موضوع آیات قرانی واحادیث به مناسبت شهادت حضرت زهرا(س) به پاس تجلیل ازاستادیگانه ام ، به تحریردرامد.
تقدیم به استادفرزانه ام (مادرم)
استاد فاطمه نیک اختر

افتتاح نمایشگاه خوشنویسی نهران
به مدت یک هفته
توسط هنرمند لرستانی
خانم سیده فحامه موسوی مدیردفترانجمن خوشنویسان شعبه ی خرم آباد
باحضورمدیرکل اداره فرهنگ وارشاداسلامی استان لرستان
خانم دکترروانشاد وهمراهان محترمشان
واساتید پیشکسوت انجمن خوشنویسان
آقای مجتبی عطاری
آقای مهران جمشیدیان
آقای سیاوش رحمتی
آقای افشین ماسوری
آقای مهدی زرین جویی
آقای عزت اله مرادی
آقای مهردادشاهوردی
آقای هنامی(رئیس انجمن هنرهای  تجسمی) نماینده اداره ارشادآقای رامین صادقی وهمچنین آقای دکترمهردادتقی زاده رئیس اداره ی ترویج سازمان جهادکشاورزی استان ومهندس محمدحسینی کارشناس ترویج استان
آقای مهندس فرامرزملکشاهی مسئول کلاس های هنری سازمان فنی حرفه ای استان
وجمعی ازهنرمندان عرصه ی خوشنویسی، روز یکشنبه ۱۲آذر۱۴۰۲ درنگارخانه هژبر برگزارگردید.
این نمایشگاه تا۱۶آذر برای بازدیدبازاست.