تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی دو هنرمند گرامی اقای حمیدرضا صادق گلی و خانم لیلا هارونی با عنوان زلف پریشان در نگارستان امام خمینی ( ره ) اصفهان