تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری ورکشاپ خوشنویسی با اجرای استاد علی شیرازی در فرهنگسرای کومش سمنان