تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری کارگاه آموزشی قطعه نویسی با حضور استاد هادی سیدخوانی در شهرستان طرقبه شاندیز 

این کارگاه آموزشی به  همت انجمن خوشنویسان شهرستان طرقبه شاندیز و موقوفه قرآنی شهدای شاندیز برگزار شد.