تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارگاه هم نویسی هنرمندان خوشنویس با موضوعِ پدر در انجمن خوشنویسان سبزوار

کارگاه هم نویسی هنرمندان خوشنویس با موضوعِ پدر
زمان : یک شنبه ۱ بهمن ماه ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸.۳۰
مکان : انجمن خوشنویسان سبزوار
حضور برای علاقه مندان آزاد است