تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصاویر مراسم تجلیل از هنرمند پیشکسوت خوشنویسی ، آقای محمود استادی رییس محترم انجمن خوشنویسان مرند