تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارگاه خوشنویسی بررسی و تحلیل آثار هنرمندان ممتاز و فوق ممتاز در انجمن خوشنویسان شعبه البرز انجام شد.