تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری از برگزاری دورهمی هنرمندان انجمن خوشنویسان مشهد (شوق دیدار) در مجتمع سلطانعلی قاسم آباد

بر اساس این خبر،  برنامه دورهمی هنرمندان انجمن خوشنویسان مشهد (شوق دیدار) در مجتمع سلطانعلی قاسم آباد با حضور اساتید، مدرسین و هنرمندان و  سخنرانی استاد فراستی رییس انجمن خوشنویسان خراسان رضوی (موضوع : توضیحات اجمالی در خصوص نگارش سیاه مشق ) برگزار شد.