جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اولین جشنواره خوشنویسی با عنوان سماع قلم به مناسبت اعیاد شعبانیه در بندر امام خمینی

  

آیین اختتامیه اولین جشنواره خوشنویسی سماع قلم ویژه بندرامام خمینی ره 
بخش مسابقه حضوری هنرجویان و
بخش تجلیل از خوشنویسان پیشکسوت.

۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۲
بخش تجلیل از خوشنویسان 
پیشکسوت ممتاز و فوق ممتاز :
۱_ عباس آریامنش 
تندیس جشنواره ، لوح سپاس ، هدیه نقدی 
۲_ مسلم مرادی 
تندیس جشنواره ، لوح سپاس ، هدیه نقدی
۳_ منصور مدنی 
تندیس جشنواره ، لوح سپاس ، هدیه نقدی
۴_ علی حیدری 
تندیس جشنواره ، لوح سپاس ، هدیه نقدی
۵_ رسول لارتی 
تندیس جشنواره ، لوح سپاس ، هدیه نقدی
 بخش خط قلم نی : جوایز برگزیدگان برتر 
۱_  منیبه طالب پور 
تندیس جشنواره ، لوح تقدیر ، مبلغ یک میلیون تومان
۲_ محمد رضا وطن خواه
تندیس جشنواره ، لوح تقدیر ، مبلغ یک میلیون تومان
۳_ اکبر عمرانی
تندیس جشنواره ، لوح تقدیر . مبلغ یک میلیون تومان
بخش خط قلم نی : برگزیدگان 
۱ _ امید ساری 
لوح تقدیر جشنواره ، مبلغ یک میلیون تومان
۲_ مهدی فلاحی
لوح تقدیر جشنواره، مبلغ یک میلیون تومان
بخش خط تحریری ( مداد و خودکار )
جوایز برگزیدگان برتر :
۱_ صبا مرادی
تندیس جشنواره ، لوح تقدیر ، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان
۲_ زهرا آلبوغبیش
تندیس جشنواره ، لوح تقدیر ، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان
۳_ زینب داوریان 
تندیس جشنواره ، لوح تقدیر ، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان
بخش خط تحریری ( مداد و خودکار)
برگزیدگان : 
۱_ علی نوبخت 
 لوح تقدیر جشنواره ، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان
۲_ نازنین نوروزی
 لوح تقدیر جشنواره ، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان
۳_ عرفان عبدالوند
 لوح تقدیر جشنواره ، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان
۴_ سبحان راستگو
لوح تقدیر جشنواره ، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان
۵_ عباس رضاییان
لوح تقدیر جشنواره ، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان
۶_ سامان شکوهی نیا 
لوح تقدیر جشنواره ، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان
۷_ افسانه محمودی
لوح تقدیر جشنواره ، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان

لازم به ذکر است به ۴۰ نفر شرکت کننده در جشنواره که صاحب رتبه نشدند ، گواهی شرکت و مبلغ ۱۰۰ هزار تومان اهدا شد .