تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تحلیل و بررسی آثار هفتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران توسط استاد میرحیدر موسوی داور و مدیر عامل انجمن خوشنویسان ایران