تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری اولین جلسه شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی

گزارش تصویری برگزاری اولین جلسه شورای ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی - 10و 9 بهمن 1402