تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تقدیر از حضور افتخاری استاد هادی سید خوانی در برگزاری کارگاه آموزشی ( ترکیب در سطر و جایگاه کشیده ) در شعبه تربت حیدریه

  متن تقدیر 
 مولانا  
 « آتش عشق است که اندر نی فتاد
جوشش عشق است که اندر می فتاد »
  

بدینوسیله مراتب تقدیروتشکر خود را از حضور پُرشور ومحبت آمیز جامعه خوشنویسان شهرستان ، اساتید جان ، هنرجویان عزیز ، والدین گرامی و ریاست محترم کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی ، جناب مهندس زاهدی وریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آ قای قربانی 
وتشکر ویژه از مهمانان ارجمند :
 ریاست محترم انجمن خوشنویسان گناباد، بهمراه اساتید گرامی و اعضای محترم انجمن شهرستان مه ولات
در کارگاه آموزشی (( ترکیب در سطر وجایگاه کشیده )) با حضور افتخاری استاد برجسته کشوری «« جناب آقای استاد هادی سید خوانی »» در انجمن خوشنویسان تربت حیدریه فراهم گردید ، ابراز دارم .
پیشرفت وموفقیت برای یکایک شما آرزوی قلبی ماست .  مانا باشید.

انجمن خوشنویسان  شعبه تربت حیدریه 
 « بهمن ماه  ۱۴۰۲»