تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 10 اسفند

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آیین گشایش نمایشگاه شانزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر، بخش های رقابتی جشنواره ( طوبای زرین ) و بازار هنر در فرهنگستان هنر