جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری امتحانات سراسری میاندوره ای 1402 در شعب انجمن خوشنویسان ایران

شعبه تهران بزرگ

    

شعبه ساوجبلاغ

     

شعبه گناوه

    

شعبه خمینی شهر

 

شعبه بستان آباد

  

شعبه اصفهان

   

شعبه شاهرود

  

شعبه تاکستان

  

شعبه خرم آباد

 

شعبه دزفول

 

شعبه طرقبه شاندیز

 

شعبه یاسوج

 

شعبه لنگرود

 

شعبه صحنه

 

 شعبه کنگاور

 شعبه خمین

  

 شعبه تبریز

  

 شعبه مرند

 

ادامه دارد ....