جهش تولید با مشارکت مردم
چهارشنبه 5 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

جلسه نقد و بررسی آثار خوشنویسی انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان برگزار شد.

جلسه نقد و بررسی آثار خوشنویسی انجمن خوشنویسان شعبه لاهیجان ، روز دوشنبه 14 اسفند با حضور استاد عطوفت شمسی مؤسس انجمن خوشنویسان لاهیجان و جمع کثیری از اساتید خوشنویسی منطقه شرق گیلان درمحل انجمن خوشنویسان لاهیجان برگزارشد.
 در این جلسه هنرمندان خوشنویس باارائه آثار خود در قالب های چلیپا و سیاه مشق در خصوص چگونگی  اجرا، ترکیب و چیدمان حروف با اساتید پیشکسوت و باتجربه به بحث و تبادل نظر پرداختند و حدود چهار ساعت در یک جمع دوستانه از تجربیات یکدیگر بهره جستند .

 

  انجمن خوشنویسان  لاهیجان