جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی هنرهای قرآنی با عنوان روایت باران در فرهنگسرای نیاوران