جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برنامه نگارش حضوری بمناسبت روز معلم در مجتمع فرهنگی و هنری کوثر الوند برگزار شد.

بر اساس این خبر، در برنامه نگارش که با حضور هنرمندان خوشنویس انجمن خوشنویسان شهرستان البرز روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت برگزار شد، از استاد بیگدلو بعنوان استاد و معلم خوشنویس که اکثر هرمندان انجمن و شهر الوند از شاگردان ایشان بوده اند نیز تقدیر به عمل آمد.