جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار خوشنویسی دو هنرمند گرامی آقایان مرتضی الهی و فروزان طاهریان با عنوان آوای نی در صحنه