جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار خوشنویسی هنرمند گرامی استاد محمود نادری در خانه هنر حسام تهران

گزارش تصویری مراسم افتتاحیه نمایشگاه خوشنویسی هنرمند گرامی استاد محمود نادری