جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه آثار خوشنویسی و نقاشیخط هنرمند گرامی استاد علی طوسی ثانی با عنوان وصل تو در سبزوار، گالری طوسی برگزار می شود.