جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

همنویسی خوشنویسان شعبه اسفراین بمناسبت بزرگداشت هفته معلم

همنویسی خوشنویسان شعبه اسفراین بمناسبت بزرگداشت هفته معلم،
همراه با اجرای موسیقی و تجلیل از معلمان بازنشسته خوشنویس
با همکاری کانون شهید رجایی در تاریخ  ۱۴۰۳/۲/۱۱