جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست صمیمانه و ضیافت شام اعضای شورا، مدرسین و تنی چند از پیشکسوتان انجمن خوشنویسان همدان، به مناسبت روز معلم

 نشست صمیمانه و ضیافت شام اعضای شورا، مدرسین و تنی چند از پیشکسوتان انجمن خوشنویسان همدان،
به مناسبت روز معلم و به منظور پاسداشت زحمات استادان و پیشکسوتان عرصه هنر خوشنویسی در شهر همدان برگزار گردید.