جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کتابت اشعاری بصورت بداهه بمناسبت میلاد باسعادت حضرت معصومه سلام الله علیها در خمین

بمناسبت میلاد باسعادت حضرت معصومه سلام الله علیها  وروز دختر جمعی ازخوشنویسان عضوانجمن خوشنویسان خمین

اقدام  به کتابت اشعاری بصورت بداهه دررابطه با مقام دختر (این گوهرهای الهی)،

دریکی ازبوستانهای شهر نمودند ودرپایان آثار خلق شده به برخی ازعلاقمندان دختر تقدیم گردید.