جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نمایشگاه منتخب آثار تذهیب به روایت آثار کهن در کتابخانه و موزه ملی ملک تهران