جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آیین رونمایی از کتاب کارستان هنر ایرانی با سخنرانی استادان: محمدعلی رجبی، مجید فدائیان، امیر احمد فلسفی در مرکز همایش های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران