جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارگاه آموزش خوشنویسی در مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان با همکاری موسسه حامیان سریر قلم