جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری نمایشگاه آثار خوشنویسان شعبه کنگاور به مناسبت نکوداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی در کتابخانه شهید عراقی