جهش تولید با مشارکت مردم
یکشنبه 30 اردیبهشت

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

کارگاه تخصصی خطوط قرآنی با عنوان کاتب و کتابت (آموزش و خلق) در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.