جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آئین بداهه نویسی با عنوانِ (با کریمان)، در حرم مطهّر حضرت احمد ابن موسی شاهچراغ (ع) شیراز برگزار گردید.

در شبِ میلادِ امامِ مهربانیها ، حضرت سلطان اباالحسن علیّ ابن موسی الرّضا ( علیه آلاف التّحیّة و الثّنا ) ، آئین بداهه نویسی ، تحت عنوانِ 《 با کریمان...》، در سالن دارالقرآن حرم مطهّر حضرت احمدابن موسی شاهچراغ (علیه السلام) ، توسّط واحد فرهنگی و روابط عمومی انجمن خوشنویسان شیراز ، با همکاری آستان مقدّس احمدی و محمّدی(علیهماالسلام) و اداره کلّ فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس ، برگزار گردید که طیّ این رویداد ، جمعی از خوشنویسانِ صاحبدلِ شیرازی  به مشقِ خطّ و خوشنویسی پرداختند .