جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برگزاری کارگاه خوشنویسی، تراش قلم و چگونگی نوشتن یک سطر در انجمن خوشنویسان شعبه اسلام آباد غرب

با توجه به زیبایی فصل بهار و بجهت ایجاد انگیزه دربین هنرجویان ...شعبه اسلام آباد غرب در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۸  بهمراه اعضاء محترم این شعبه در دامن طبیعت  اردو زده وهمراه وهمدل به پاکسازی طیبعت زیبای جنگل (داربادام ) پرداختند و با گرفتن عکسهای یادگاری درسطح جنگل از زیباییهای  آن بهره مند شده ، سپس توسط جناب آقای سعید نجف زاده مدیر شعبه و مدرس فوق ممتاز  کارگاه چگونگی تراش قلم و نحوه نوشتن یک سطر زیبا و مطلوب از نظر چیدمان و زیبایی بصری برای هنرجویان برگزار شد  .
درپایان همه هنرجویان باشکرگزاری به درگاه خداوند سبحان از مسئولین اجرایی اردو و همچنین مدیر محترم انجمن قدردانی نمودند.