جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری برگزاری آزمون حضوری مرحله هشتم استادی

  

تهران بزرگ

 

تبریز

 

شیراز

 

کرمانشاه

 

مشهد

 

اصفهان

 

ساری

 

قـم