جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

رویداد خوشنویسی « خط انرژی» با رویکرد تبلیغ و فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق با استفاده از ابزار هنر خوشنویسی در خانه خلاق قزوین واقع در سرای سعدالسلطنه برگزار شد. 

در یک حرکت زیبا و خلاقانه و بابرگزاری جلسات متعدد و هماهنگیهای لازم توسط اداره توزیع برق استان و انجمن خوشنویسان قزوین ، رویداد خوشنویسی « خط انرژی» با رویکرد تبلیغ و فرهنگ سازی مدیریت مصرف برق با استفاده از ابزار هنر خوشنویسی در خانه خلاق قزوین واقع در سرای سعدالسلطنه برگزار شد. 
 در این مراسم که با حضور یوسف اینانلو سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان و بابک البرز نیا رئیس انجمن خوشنویسان قزوین برگزار شد 35 تن از خوشنویسان ممتاز و فوق ممتاز استان با حضوری نویسی با خطوط نستعلیق و شکسته نستعلیق موضوعاتی در خصوص مدیریت مصرف برق را به صورت زنده مشق کردند. 
 آثار مشق شده خوشنویسان، توسط داوران بنام استان استادان  مهندس بابک البرز نیا، پیمان پارس مهر و حمید نیرومند مورد داوری قرار گرفت.
این رویداد هنری با رویکرد کمک به محیط زیست و کاهش آلودگی، نهادینه سازی فرهنگ صرفه جویی با استفاده از ظرفیت هنر خطاطی و آگاه سازی بهترین راه بهینه سازی مصرف برگزار گردید.
در پایان این رویداد در رشته نستعلیق: علی ملا کاظمی، محسن دانشگر نژاد، داود مجیدی، محمدرضا سلیمانی، داود حمیدی، هومن بابا اولادی، کمال سلیمانی نیا، حسن قنبری، عبدالله کلهری و خانم فاطمه ارجمندی بعنوان منتخب برگزیده شدند. 
درشکسته نستعلیق نیز خانم نیره صلواتی ها، فاطمه کاظمی، علی اسفندیاری و علی اکبرحمیدی منتخب این حضوری نویسی بودند.
به تمامی شرکت کنندگان در این رویداد هدایایی نقدی پرداخت گردید.
مسئولین و مدیران اداره برق استان رضایتمندی خود را از این برنامه ابراز داشتند و از انجمن خوشنویسان قزوین و هنرمندان تشکر ویژه نمودند.
قرار است آثار خوشنویسی منتخب پس از تذهیب به صورت تابلوهای زیبای خوشنویسی به عنوان آثار فاخر هنری زینت بخش ادارات توزیع برق استان قزوین باشد. 
امید است که مدیران سایر دستگاه‌های استان نیز با توجه به این پتانسیل بالقوه خوشنویسی که در قزوین پایتخت خوشنویسی ایران وجود دارد ، در جهت نیل به اهداف سازمانی و افزایش عملکرد سازمانی خود بهره  وافی را ببرند.

انجمن خوشنویسان قزوین