جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آموزشگاه هنر و اندیشه صریر دوره استادی و فوق ممتاز ( خطوط ثلث، نسخ و نستعلیق ) را با حضور استادان علی اشرف صندوق آبادی و احمد عبدالرضائی برگزار می نماید.