جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ورکشاپ تخصصی سیاه مشق با حضور استاد محمد صادق احد پور در انجمن خوشنویسان واحد میرعماد برگزار می شود.