تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
سه شنبه 3 خرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برنامه امتحانات زمستان 1394 انجمن خوشنویسان ایران

*مدیران شعب انجمن خوشنویسان ایران*
جهت دریافت دستورالعمل و کلیه فرمهای آزمون میاندوره ای سراسری زمستان 1394 روی تصویر زیر کلیک نمایید.

امتحانات 94

امتحانات

امتحانات