تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هفتمین نشست شورای ارزشیابی هنری در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران

بسمه تعالی 

هفتمین نشست شورای ارزشیابی هنری با حضور اکثریت اعضاء در تاریخ 5 دیماه 1394 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

در این جلسه اساتید گرانقدر شورای ارزشیابی هنری در مورد مسائل و موضوعات مختلف در حوزه ارزشیابی هنری و آزمون دیماه 1394 به بحث و تبادل نظر پرداختند. جلسه از ساعت 15 شروع و تا ساعت 19 به طول انجامید.

هفتمین نشست ارزشیابی هفتمین نشست ارزشیابی

هفتمین نشست ارزشیابی هفتمین نشست ارزشیابی

 هفتمین نشست ارزشیابی