تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست شورای عالی در دفتر مرکزی 26 دیماه 94

جلسه 26 دیماه 94

 جلسه  شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران طی عصر روزشنبه 26 دیماه 94 در محل دفترمرکزی انجمن خوشنویسان ایران تشکیل گردید ، که دراین جلسه اساتید محترم و گرانقدر در خصوص موضوعات جاری انجمن و مسائل  مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.

جلسه 26 دیماه 94 جلسه 26 دیماه 94 جلسه 26 دیماه 94 

جلسه 26 دیماه 94 جلسه 26 دیماه 94