تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
یکشنبه 12 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تصویری جلسه شورای ارزشیابی هنری 5 بهمن 94 در دفتر مرکزی

جلسه 5 بهمن 94

بسمه تعالی 

جلسه شورای ارزشیابی هنری صبح روز دوشنبه ساعت 9 صبح مورخ 5 بهمن 94 با حضور اساتید گرانقدر امیرخانی، ریاست شورای عالی استاد بختیاری، سلحشور،کابلی، حیدری، ملک زاده و عبدالرضایی و مدیر اجرائی جناب آقای عارف براتی در مکان دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران واقع در خیابان خارک برگزار گردید.

جلسه 5 بهمن 94 جلسه 5 بهمن 94

جلسه 5 بهمن 94 جلسه 5 بهمن 94