تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 14 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

درگذشت جانسوز هنرمند گرامی محمدصادق دیانی مدرس و عضو شورای انجمن خوشنویسان بیرجند

 

درگذشت هنرمند گرامی دیانی