تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
پنجشنبه 6 مهر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اولین نشست نوروزی شورای عالی،ارزشیابی و دیدار با بزرگان هنر خوشنویسی 20 فروردین 95

 اولین نشست نوروزی شورای عالی، ارزشیابی و بزرگان هنر خوشنویسی در تاریخ 19و 20 فروردین 95
در دفتر مدیر اجرایی  انجمن خوشنویسان ایران آقای عارف براتی برگزار گردید.   

  در این نشست صمیمانه که با حضور نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت و دکتر ماحوزی برگزار گردید استادان گرانقدر  ذیل حضور داشتند: استادان غلامحسین امیرخانی، یداله کابلی، محمد  سلحشور،علی شیرازی ،احمد عبدالرضایی ، مجتبی ملک زاده ،نظام العلماء ،جواد بختیاری،،علی اشرف صندوق آبادی، سیده صغری حسینی، ،عباسعلی صحافی مقدم،مجید چیزفهم دانشمندیان، سید حیدر موسوی ، رسول مرادی، مهدی فروزنده،یادگار خیام، جمشید یاری شیرمرد،ولی فتاح زاده ،عسکر محمدی تبار،رضا زدوار، ،احمد مازادی

جلسه 20 فروردین 95 جلسه 20 فروردین 95 جلسه 20 فروردین 95

جلسه 20 فروردین 95  جلسه 20 فروردین 95  جلسه 20 فروردین 95