تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
چهارشنبه 26 مرداد

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تصحیح اوراق امتحانات اردیبهشت 1395

بسمه تعالی

بر اساس این گزارش، جلسه تصحیح اوراق امتحانات پایاندوره ای سراسری اردیبهشت ماه 1395،

با حضور ریاست انجمن خوشنویسان استاد غلامحسین امیرخانی، اعضای شورای ارزشیابی و اساتید محترم انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

این جلسه از ساعت 9 صبح روز دوشنبه 11 خرداد 95 آغاز و در ساعت 18 عصر خاتمه یافت.

ارزشیابی خرداد 95

ارزشیابی خرداد 95 ارزشیابی خرداد 95 ارزشیابی خرداد 95

ارزشیابی خرداد 95 ارزشیابی خرداد 95 ارزشیابی خرداد 95

 ارزشیابی خرداد 95 

ارزشیابی خرداد 95  ارزشیابی خرداد 95 ارزشیابی خرداد 95

ارزشیابی خرداد 95 ارزشیابی خرداد 95 ارزشیابی خرداد 95

ارزشیابی خرداد 95  ارزشیابی خرداد 95