جهش تولید با مشارکت مردم
دوشنبه 4 تیر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اولین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز خرداد 1395 در دفتر مرکزی

بسمه تعالی

اولین جلسه ارزشیابی آزمون فوق ممتاز با حضور اساتید شورای ارزشیابی:

استادان گرانقدرغلامحسین امیرخانی، یداله کابلی، علی شیرازی، امیراحمد فلسفی، مجتبی ملک زاده، محمد حیدری

و نماینده محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جناب آقای دکتر ساکت روز دوشنبه 17 خرداد 95 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

ارزشیابی فوق ممتاز خرداد 95 ارزشیابی فوق ممتاز خرداد 95

ارزشیابی فوق ممتاز خرداد 95 ارزشیابی فوق ممتاز خرداد 95 ارزشیابی فوق ممتاز خرداد 95