تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین
جمعه 18 آذر

باهمکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نشست شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران در دفتر مرکزی 24 تیرماه 95

بسمه تعالی

بر اساس این گزارش، جلسه شورای عالی و ارزشیابی انجمن خوشنویسان ایران با حضور اکثریت اعضاء و نماینده محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دکتر ساکت

صبح روز پنج شنبه 24  تیرماه 95 در دفتر مرکزی انجمن خوشنویسان ایران برگزار گردید.

  25 tir95

 

نشست شورای عالی و ارزشیابی پنجشنبه 24 تیرماه 95

جلسه شورای عالی و ارزشیابی تیر 95 

جلسه شورای عالی و ارزشیابی تیر 95 جلسه شورای عالی و ارزشیابی تیر 95 

 

 جلسه شورای عالی و ارزشیابی تیر 95